Petra Schultz
Hondenmanieren Leeuwarden en Friesland
Privéles,Gedragstherapie en Puppycursus


reiskosten

In de onderstaande tabel zijn de reiskosten per gemeente weergegeven. Indien uw woonplaats niet in de tabel terug te vinden is, wil ik u graag middels de mail over de exacte reiskosten informeren. 

 

Achtkarspelen, Surhuisterveen

Het Bildt, Sint Annaparochie

Dantumadiel, Damwoude

Dongeradeel, Dokkum

Ferwerderadiel, Hallum

Franekeradeel, Franeker

Gaasterland-Sloten

Harlingen

Heerenveen

Kollumerland en Nieuwkruisland

Leeuwarden

Leeuwarderadeel, Stiens

Lemsterland

Littenseradiel

Menaldumadeel

Ooststellingwerf

Opsterland, Gorredijk

Gorredijk   15 Euro Ureterp   10 Euro
Beetsterzwaag    15 Euro Wijnjewoude   15 Euro
Bakkeveen   15 Euro Nij Beets   15 Euro
Tijnje   10 Euro Lippenhuizen    15 Euro
Langezwaag   15 Euro Terwispel   15 Euro
Frieschepalen   15 Euro

Scharsterland, Joure

Smallingerland, Drachten

Tytsjerksteradiel, Bergum

Weststellingwerf

Súdwest-Fryslân, Sneek, Bolsward