Petra Schultz
Hondenmanieren Leeuwarden en Friesland
Privéles,Gedragstherapie en Puppycursus


reiskosten

In de onderstaande tabel zijn de reiskosten per gemeente weergegeven. Indien uw woonplaats niet in de tabel terug te vinden is, wil ik u graag middels de mail over de exacte reiskosten informeren. 

 

Achtkarspelen, Surhuisterveen

Het Bildt, Sint Annaparochie

Dantumadiel, Damwoude

Dongeradeel, Dokkum

Ferwerderadiel, Hallum

Franekeradeel, Franeker

Gaasterland-Sloten

Harlingen

Heerenveen

Kollumerland en Nieuwkruisland

Leeuwarden

Leeuwarderadeel, Stiens

Lemsterland

Littenseradiel

Menaldumadeel

Ooststellingwerf

Opsterland, Gorredijk

Scharsterland, Joure

Smallingerland, Drachten

Drachten   10 Euro Sint Oudega   10 Euro
Opeinde   10 Euro Boornbergum   10 Euro
Rottevalle    10 Euro Drachtstercompagnie    10 Euro

Tytsjerksteradiel, Bergum

Weststellingwerf

Súdwest-Fryslân, Sneek, Bolsward